အာဆီယံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ ကုလသ မဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံး တို့မှ ကိုယ်စား လှယ်များပါဝင်သည့်အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့